چیلر آب خنک

Model: EAE-SC-W

توضیحات محصول

چیلر آب خنک

چیلر آب خنک در واقع قلب سیستم تأمین آب سرد مورد نیاز سیستم های تهویه مطبوع و تبرید صنعتی با تأمین دمای 7 تا 12 درجه سلسیوس می باشد (بر اساس نوع کاربرد و سیستم مورد نیاز) که عملکرد آنها بر اساس سیکل تبرید تراکمی است.
چیلر تراکمی آبی در صنعت تأسیسات، آب سرد مورد نیاز کویل سرمایش فن کویل ها و هواسازها را تأمین می نماید.

در یک مقایسه کلی بین چیلرهای آبی و هوایی می توان گفت:

  • راندمان چیلرهای آبی همواره بیشتر از راندمان چیلرهای هوایی می باشد
  • امتیاز چیلرهای هوایی نسبت به چیلرهای آبی بی نیاز بودن چیلرهای هوایی به آب و نتیجتاً عدم ایجاد رسوب در مدار خنک کننده و افزایش طول عمر سیستم تأسیسات تهویه مطبوع می‌باشد.
  • ضمناً چیلرهای هوایی در مواقع قطع آب، می توانند به کار خود ادامه دهند.

مزیت چیلرهای تراکمی آبی نسبت به چیلر هوایی:

چیلرهای تراکمی آبی با وجود تبخیر مقداری آب در برج خنک کننده آن ها، نسبت به چیلر های هوایی دارای مزایایی مانند

  • بالاتر بودن راندمان (COP)،
  • امکان کنترل دقیق تر روی دمای آب خروجی کندانسور چیلر آبی،
  • هزینه خرید اولیه کمتر (تا حدود 50% درصد)،
  • مصرف برق کمتر، امکان خدمات و سرویس بهتر و بیشتر توسط سرویس کاران و … می باشند.

گالری محصول​

جدول مشخصات محصول

دیگر محصولات